Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik (Çerez) Politikası

Size güvende olduğunuzu bildirmek istiyoruz. Bu nedenle, kişisel verilerinizi dikkatle koruyoruz. Veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi amaçlarla kişisel verilerinizi işlediğimizi, kimlerle ve ne amaçla paylaşabileceğimizi, veri işleme yöntemimizi ve hukuki sebeplerimizi, ayrıca işlenen verilerinizle ilgili haklarınızı size açıklamayı hedefliyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla kullanılarak, çerezler ve benzeri teknolojiler aracılığıyla otomatik veya manuel yöntemlerle toplanacak, zaman zaman üçüncü taraflardan (örneğin analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları) alınarak kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek ve işlenecektir. Bu işlemler, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve meşru menfaat işleme koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, yalnızca analiz yapmak amacıyla kullanılacak ve sunulan hizmetlerin gereksinimlerini en etkili şekilde yerine getirmek, size hizmetlerimize kolayca erişim sağlamak, hizmetlerimizi ihtiyaçlarınıza göre geliştirmek, sizi yasal çerçeveler içinde daha geniş hizmet sağlayıcılarıyla bir araya getirmek ve yasal yükümlülüklerin (örneğin kişisel verilerin adli ve idari makamlarla paylaşılması gerekliliği) yerine getirilmesi için sözleşme ve hizmet süresi boyunca amaçlarına uygun ve dengeli bir şekilde işlenerek güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verilerinizi, iş faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet sağlayıcılarımıza, işbirliği içinde olduğumuz, sözleşme ilişkisi içinde bulunduğumuz ve ulusal veya uluslararası 3. taraflarla iş yapmamız gereken durumlarda, ayrıca yasal zorunlulukların yerine getirilmesi gerektiğinde, gerekli teknik ve idari önlemler alınarak paylaşılabilir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız


KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak
mustafabayhan1@outlook.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Sizlere hizmet sunabilmek ve analizler yapabilmek amacıyla, sadece gerekli kişisel verilerinizin işlenmesini kabul etme konusunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğinizde, bu politikayı kabul etmiş sayılacaksınız ve daha fazla bilgi için bize mustafabayhan1@outlook.com adresi üzerinden ulaşmaktan çekinmeyiniz.

Son güncellenme: 10/09/2023