KAYNAKLAR Bilgi güçtür. Paylaşılan bilgi, gücün çoğalmasıdır.